Zápočet  v kombinovaném studiu je udělován za plnou docházku a splnění dílčích úkolů v Moodlu a Indaresu.

Moodle: dl1.cuni.cz, kurz Základy antropomotoriky, klíč k zápisu na vyžádání

  • téma č. 2, doplnění výsledků testů laterality do databáze Lateralita 2018/19 - kombinované studium
  • téma č. 8, splnění testu č. 2 na 70 % (z prezentací Míry polohy a variability a Měření, testování, normy - téma č. 9)

Indares: www.indares.com, vlastní registrace, vstup do skupin: 

FTVS - studenti PKIN212 - muži
FTVS - studenti PKIN212 - ženy (přihlašovací kódy na vyžádání)

  • Dotazníky 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 - každý vyplní sám za sebe
  • Zdravotně orientovaná testová sestava pro dospělé  - každý otestuje sám sebe

Pro souhlas se zpracováním naměřených dat odevzdejte informovaný souhlas. Informovaný souhlas musí být vytištěn oboustranně na jeden list papíru. V případě jednostranného tisku na dva listy musí být podepsány oba listy. Podepsané originály ( v případě, že jste tak neučinili ve výuce) odevzdejte na sekretariát Katedry základů kinantropologie a humanitních věd paní Vostatkové (H231).

Z průběhu testování pořiďte krátký videozáznam, byste v případě nejasností mohli doložit, jak testování probíhalo!

Zkouška má formu písemného testu s dvaceti otevřenými otázkami, které jsou hodnoceny ručně. Za každou otázku lze získat 1 bod, když je zodpovězena úplně správně, či 0,5 bodu, když je zodpovězena částečně správně. Pro úspěšné zvládnutí testu je nutno získat 13 bodů, resp. 12,5 bodu, aby to nemuselo být nikomu líto, že mu to uniklo jen 0,5 bodu.

Doporučená literatura

Okruhy otázek ke zkoušce